Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ(“SÖZLEŞME”), Eleganta Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (“ŞİRKET”) tarafından işletilen www.footballmate.net (“SİTE”) internet adresinde footballmate yazılım paketini kullanmak üzere (“ALICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ( Aşağıda ALICI'lar KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamınıokuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarınıve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarınıpeşinen taahhüt ederler. ŞİRKET, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflıdeğiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

Kullanım ve Üyelik Şartları

SİTE’yi kullanma yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR’da bulumaktadır. Üye olmak için reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanmaz. Ayrıca, ŞİRKET tarafından bu SÖZLEŞME’nin 12. Maddesi uyarınca geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklamış KULLANICILAR da yine hizmetlerden faydalanamazlar.

Ücretler

ŞİRKET, bu SİTE’yi kullanım ücretlerini SİTE’nin ilk sayfasında ilan edecektir. Ücretlerdeki değişiklikler, duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır. Bu 7 günlük süre içinde eski şartlar geçerli olur. Ücretlendirme politikalarında, tanıtım veya kullanımı teşvik amaçlıgeçici değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikleri günden itibaren geçerlilik kazanır. Örneğin, kısa süreli promosyonlar gibi. Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE’deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirasıolarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, SİTE’yi kullanmak için ödeyecekleri ücretle ilgili tüm banka komisyonu, BSBV, KDV, vergi, pul harç vs. ödemelerinde sorumlu olduklarını kabul ederler.

Şirketin Görev ve Sorumlulukları

Genel Bilgiler

SİTE, kullanıcıların sistem bilgi yüklediği, giriş ve düzeltme yaptığı ve daha sonra bu bilgileri kullandığı bir platformdur. Kullanıcılar arasındaki çıkacak yanlış anlama veya sorunlardan, ŞİRKET’in hukuki sorumluluğu yoktur.

Ticaret Güvenliği

ŞİRKET, SİTE’ye kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. ŞİRKET hiçbir şart altında kullanıcı profili bilgilerinin sistemde tutulmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayısorumlu tutulamaz. Ayrıca kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen yazılı ve/veya görsel materyelin doğruluğu veya tamlığı, ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

Anlaşmazlıklar

SİTE’ye yüklenilen bilgiler, gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmişveya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET, temsilcilerini ve çalışanlarınısorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİonaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.